صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > کتاب راهنمای دانشجو 
کتاب راهنمای دانشجو

    جهت دریافت کتاب راهنما، فایل زیر را دانلود نمایید.

 

♥ جهت مشاهده فایل به یک نرم افزار PDF  خوان نظیر Acrobat Reader نیاز می باشد. 

   دانلود : كتاب_راهنماي_دانشجويان_9926.pdf           حجم فایل 2855 KB

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده