صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > آموزشهای آزاد > لیست دوره های آموزشی 
لیست دوره های آموزشی

نام دوره :ccna

نام دوره :+network

مدت زمان دوره : 20 ساعت

نام استاد:محمد تاری (عضو علمی دانشگاه پیام نور استان قم )

زمان شروع ثبت نام:96/11/15

زمان پایان ثبت نام:96/11/25

زمان شروع دوره:96/11/25

زمان پایان دوره:97/02/30

محل برگزاری: استان قم - بلوار غدیر - روبروی بوستان غدیر - دانشگاه پیام نور مرکز قم - ساختمان کارگاهی شهید احمدی روشن

برای ثبت نام به آدرس روبرو مراجعه نمایید و در صورت اشکال با شماره تماس 32142151 تماس حاصل نمایید .http://otc.pnu.ac.ir

***************************************************************************************************

نام دوره :زلزله و ایمنی

مدت زمان دوره : 10ساعت

نام استاد:روح الله ندری (عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور استان قم )

زمان شروع ثبت نام:96/11/20

زمان پایان ثبت نام:97/01/15

زمان شروع دوره:97/01/20

زمان پایان دوره:97/02/20

محل برگزاری: استان قم - بلوار غدیر - روبروی بوستان غدیر - دانشگاه پیام نور مرکز قم - ساختمان کارگاهی شهید احمدی روشن

برای ثبت نام به آدرس روبرو مراجعه نمایید و در صورت اشکال با شماره تماس 32142151 تماس حاصل نمایید .http://otc.pnu.ac.ir

 ***************************************************************************************************

نام دوره : شناخت تحلیلی عناصر داستان

مدت زمان دوره 20 ساعت

زمان شروع دوره  از مورخ 96/12/17  لغایت 96/12/26

زمان شروع ثبت نام :96/12/9 لغایت 96/12/17

آدرس محل برگزاری :بلوار غدر - بلوار امامت - دانشگاه پیام نور مرکز قم - ساختمان غدیر - طبقه همکف -سالن نشستهای فرهنگی

مبلغ دوره :دوره عمومی 840000 ریال با تخفیف ویژه دانشجویی

مدرس: دکتر محمد باقر موحدی عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور استان قم

برای ثبت نام به آدرس روبرو مراجعه نمایید و در صورت اشکال با شماره تماس 32142151 تماس حاصل نمایید .http://otc.pnu.ac.ir

********************************************************************************************

نام دوره : رفتاردرمانی شناختی CBT

مدت زمان دوره 8ساعت

زمان شروع دوره  از مورخ 96/12/14لغایت 96/12/21

زمان شروع ثبت نام :96/12/8لغایت 96/12/14

آدرس محل برگزاری :بلوار غدر - بلوار امامت - دانشگاه پیام نور مرکز قم - ساختمان غدیر - طبقه همکف -سالن نشستهای فرهنگی

مبلغ دوره :دوره مهارتی 464000ریال با تخفیف ویژه دانشجویی

مدرس: دکتر نویدی مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان قم

برای ثبت نام به آدرس روبرو مراجعه نمایید و در صورت اشکال با شماره تماس 32142151 تماس حاصل نمایید .http://otc.pnu.ac.ir

****************************************************************************************************

نام دوره :تحلیل و بررسی داستان کوتاه ایرانی 1

مدت زمان دوره 20 ساعت

زمان شروع دوره  از مورخ 97/01/30لغایت 97/02/27

زمان شروع ثبت نام :97/01/27لغایت 97/02/27

آدرس محل برگزاری :بلوار غدر - بلوار امامت - دانشگاه پیام نور مرکز قم - ساختمان کارگاهی شهید احمدی روشن - طبقه اول 

مبلغ دوره : 840000 ریال با تخفیف ویژه دانشجویی

مدرس: دکتر محمد باقر موحدی عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور استان قم

برای ثبت نام به آدرس روبرو مراجعه نمایید و در صورت اشکال با شماره تماس 32142151 تماس حاصل نمایید .http://otc.pnu.ac.ir

******************************************************************************************************

نام دوره :آموزش مقدماتی نرم افزار فتوشاپ(postproduction)

مدت زمان دوره 12 ساعت

زمان شروع دوره از مورخ 13/08/97لغایت 12/09/97

زمان شروع ثبت نام :13/08/97لغایت 12/09/97

آدرس محل برگزاری :بلوار غدر - بلوار امامت - دانشگاه پیام نور مرکز قم - سایت دانشگاه

مبلغ دوره : 504000 ریال با تخفیف ویژه دانشجویی

مدرس: سرکار خانم امیدی

 دستیار تدریس:آقای مهدی اسدی

برای ثبت نام به آدرس روبرو مراجعه نمایید و در صورت اشکال با شماره تماس 32142151 تماس حاصل نمایید .http://otc.pnu.ac.ir

*********************************************************************************************

نام دوره : آموزش نرم افزار Rhino

مدت زمان دوره :24ساعت

زمان شروع دوره از مورخ 22/08/97 لغایت 27/09/97

زمان شروع ثبت نام :14/08/97 لغایت 27/09/97

آدرس محل برگزاری :بلوار غدر - بلوار امامت - دانشگاه پیام نور مرکز قم - سایت دانشگاه

مبلغ دوره : 1008000 ریال با تخفیف ویژه دانشجویی

مدرس: خانم ربانی

برای ثبت نام به آدرس روبرو مراجعه نمایید و در صورت اشکال با شماره تماس 32142151 تماس حاصل نمایید .http://otc.pnu.ac.ir

******************************************************************************************************

نام دوره :آشنایی با تغذیه ورزشی

مدت زمان دوره 4 ساعت

زمان شروع دوره از مورخ 19/09/97لغایت 20/09/97

زمان شروع ثبت نام :12/09/97لغایت 19/09/97

آدرس محل برگزاری :بلوار غدر - بلوار امامت - دانشگاه پیام نور مرکز قم - کارگاه شهید احمدی روشن - اتاق سایت

مبلغ دوره : 300000 ریال با تخفیف ویژه دانشجویی

مدرس: جناب آقای دکتر محمد حضوری

برای ثبت نام به آدرس روبرو مراجعه نمایید و در صورت اشکال با شماره تماس 32142151 تماس حاصل نمایید .http://otc.pnu.ac.ir

**************************************************************************************************

نام دوره :آموزش نرم افزار 3DMAX

مدت زمان دوره 24ساعت

زمان شروع دوره از مورخ 97/10/26 لغایت 97/12/03

زمان شروع ثبت نام :97/09/19 لغایت 97/10/20

آدرس محل برگزاری :بلوار غدر - بلوار امامت - دانشگاه پیام نور مرکز قم - کارگاه شهید احمدی روشن - اتاق سایت

مبلغ دوره : 1008000ریال با تخفیف ویژه دانشجویی

مدرس: سرکار خانم صادقی

برای ثبت نام به آدرس روبرو مراجعه نمایید و در صورت اشکال با شماره تماس 32142151 تماس حاصل نمایید .http://otc.pnu.ac.ir

******************************************************************************************************

 

 

 

   دانلود : مراحل_ثبت_نام_در_دوره_های_مهارتی.pdf           حجم فایل 254 KB

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده