صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > آموزشهای آزاد > لیست دوره های آموزشی 
لیست دوره های آموزشی

نام دوره :ccna

نام دوره :+network

مدت زمان دوره : 20 ساعت

نام استاد:محمد تاری (عضو علمی دانشگاه پیام نور استان قم )

زمان شروع ثبت نام:96/11/15

زمان پایان ثبت نام:96/11/25

زمان شروع دوره:96/11/25

زمان پایان دوره:97/02/30

محل برگزاری: استان قم - بلوار غدیر - روبروی بوستان غدیر - دانشگاه پیام نور مرکز قم - ساختمان کارگاهی شهید احمدی روشن

برای ثبت نام به آدرس روبرو مراجعه نمایید و در صورت اشکال با شماره تماس 32142151 تماس حاصل نمایید .http://otc.pnu.ac.ir

***************************************************************************************************

نام دوره :زلزله و ایمنی

مدت زمان دوره : 10ساعت

نام استاد:روح الله ندری (عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور استان قم )

زمان شروع ثبت نام:96/11/20

زمان پایان ثبت نام:97/01/15

زمان شروع دوره:97/01/20

زمان پایان دوره:97/02/20

محل برگزاری: استان قم - بلوار غدیر - روبروی بوستان غدیر - دانشگاه پیام نور مرکز قم - ساختمان کارگاهی شهید احمدی روشن

برای ثبت نام به آدرس روبرو مراجعه نمایید و در صورت اشکال با شماره تماس 32142151 تماس حاصل نمایید .http://otc.pnu.ac.ir

 

   دانلود : مراحل_ثبت_نام_در_دوره_های_مهارتی.pdf           حجم فایل 254 KB

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده