صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > مدیران گروه > ادبيات و زبان هاي خارجه  > دکتر سلیمانی 
دکتر سلیمانی

   دانلود : رزومه_فارسی.pdf           حجم فایل 549 KB

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده