صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > دانش آموختگان > فرم مفقودی گواهینامه موقت  
فرم مفقودی گواهینامه موقت

دانشجویان محترم فارغ التحصیل که مدرک گواهینامه موقت پایان تحصیلات آنها مفقود شده است جهت دریافت دانشنامه خودفرمهای ذیل را تکمیل نموده وبه واحد دانش آموختگان مرکز قم مستقر درشهر پردیسان مراجعه نمایندلازم به یادآوری است که فرم استشهاد محلی بایستی به تایید دفاتر رسمی ثبت اسناد رسیده باشد.

   دانلود : madarek1.pdf           حجم فایل 152 KB
   دانلود : madarek.pdf           حجم فایل 150 KB

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده