صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش >  اداره برنامه ریزی > معرفی مدیر برنامه ریزی 
معرفی مدیر برنامه ریزی

       نام و نام خانوادگی: مرضیه خانی پور

      تحصیلات: کارشناسی ارشد اخلاق اسلامی

      شماره تماس: 32142157  

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده