صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > آزمایشگاه ها و کارگاه ها > آیین نامه های آزمایشگاهی و کارگاهی 
آیین نامه های آزمایشگاهی و کارگاهی

آیین نامه های آزمایشگاهی

   دانلود : آیین_نامه_ایمنی_در_آزمایشگاه_ه.pdf           حجم فایل 144 KB
   دانلود : آیین_نامه_علایم_ایمنی_در_کارگا.pdf           حجم فایل 167 KB

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده