صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > امور مالی  > تسویه حساب مالی 
تسویه حساب مالی

 

 

 

♥ تسویه حساب مالی

 

        جهت تسویه حساب مالی دانشجویان انصرافی و فارغ التحصیل، بعد از امضای بند 7 مربوط به وام دانشجویی (در فرم تسویه حساب) و تایید فارغ التحصیلی  توسط اداره دانش اموختگان مختص دانشجویان فارغ التحصیل به مدیریت مالی مراجعه نمایند.

 

           توجه: دانشجویان فارغ التحصیل بدهی خود را با هماهنگی مدیریت مالی پرداخت نمایند

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده