صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > دانش آموختگان > اخبار دانش آموختگان 
اخبار دانش آموختگان

دانشنامه های جدید رسیده

دانشجویان محترم

اسامی دانشنامه ها درسایت پیام نور مرکز قم قسمت ((دانشنامه های صادر شده)) درج شده است با دردست داشتن گواهینامه موقت نسبت به دریافت دانشنامه خود به اداره امور فارغ التحصیلان(دانش آموختگان) مرکز قم واقع درپردیسان اقدام نمائید.

آدرس سایت:                                           markaz.qompnu.ac.ir←←←  اداره دانش آموختگان←← دانشنامه های رسیده

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده