صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > دانش آموختگان > اخبار دانش آموختگان 
اخبار دانش آموختگان

 قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

طبق نامه معاونت محترم وزارت علوم وتحقیقات وفناوری درخصوص پایش رصد اشتغال فارغ التحصیلان به استحضار می رساند

دانشجویان فارغ التحصیل حائز شرایط که 4 سال قبل(از سال 1393) تاکنون (تا سال 1396) می باشند فرم های پیوستی را تکمیل وبه آدرس ذیل ارسال نمایند.

قم -شهر پردیسان-روبروی بوستان الغدیر -دانشگاه پیان نور مرکز قم -واحد فارغ التحصیلان ارسال نمایند

   دانلود : Doc1.pdf           حجم فایل 1000 KB

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده