صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > دانش آموختگان > دانشنامه های صادر نشده به دلیل کسر مدرک 
دانشنامه های صادر نشده به دلیل کسر مدرک

لیست پرونده هایی که به علت نقص مدارک دانشنامه آنها صادر نشده است.لطفا در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام فرمایید.

ضمنا جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایید.

کارشناس علوم انسانی 32142135

   دانلود : لیست_پرونده_ای_ناقص.pdf           حجم فایل 178 KB

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده