صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > دانش آموختگان > مدارک جهت تاییدیه یا استعلام مدرک 
مدارک جهت تاییدیه یا استعلام مدرک

مدارک لازم جهت صدور تاییدیه تحصیلی

1. نامه درخواست تاییدیه یا استعلام از سازمان یا اداره مربوطه

2.تصویر مدرک موقت کارشناسی

3.واریز یک فقره فیش سه برگی به مبلغ 12000 ریال به شماره حساب 2178609001007 نزد بانک ملی ایران (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی)جهت دانشجویانی که تاریخ فراغت از تحصیل آنها قبل از 14/09/1394 می باشدبدیهی است دانشجویانی که تارخ فراغت از تحصیل آنها بعد از 14/09/1394 باشد بایستی مبلغ 600000 ریال (یکبار)به همان شماره حساب واریز نمایند.

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده