صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت اجرایی > مدیریت مالی > معرفی همکاران واحد مالی 
معرفی همکاران واحد مالی   

نام    سمت    میزان تحصیلات     شماره تماس    ایمیل
اسما نمدی کارشناس مالی         کارشناسی حسابداری                      32142118             [email protected]
 


r


 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده