صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت اجرایی > مدیریت اداری > معرفی همکاران اداری 
معرفی همکاران اداری

کارپرداز: مهدی خوش لهجه

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 32142142


کارشناس اداری: هادی سلطانی

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 32142141


کارشناس اداری: مسعود نورمحمدی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 32142144


 کارشناس اداری: افشین صادقی

تحصیلات: دیپلم

شماره تماس: 32142143 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده