صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت اجرایی > مدیریت اداری > معرفی مدیر اداری 
معرفی مدیر اداری

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:مهدی بهادری

سمت: مدیر اداری دانشگاه پیام نور مرکز قم

شماره تماس: 32142140                                                             

 

 

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده