• آغاز ثبت نام در دانشگاه پیام نور همزمان با انتخاب رشته آزمون سراسری از تاریخ 15 الی 24 مرداد ماه
  آغاز ثبت نام در دانشگاه پیام نور همزمان با انتخاب رشته آزمون سراسری از تاریخ 15 الی 24 مرداد ماه

 • مکان برگزاری امتحانات پایان نیم سال 3962
  مکان برگزاری امتحانات پایان نیم سال 3962

 • ارزشیابی اساتید
  دانشجویان از تاریخ 28/1/97 لغایت 5/3/97 با مراجعه به سامانه‌ی گلستان نسبت به ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید خود اقدام نمایند.

 • برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل و بررسی داستان کوتاه ایرانی 1
  قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه

 • برگزاری دوره آموزش های آزاد
  برگزاری دوره های جدید و کاربردی در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه پیام نور استان قم

 • انتخاب پیام نور
  پیام نور دانشگاه برتر

 • 4060
  سامانه 4060

خدمات آموزشاخبار امتحاناتبرگزاری کلاساخباردانشجويياخبارفرهنگی

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده