صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > اداره فناوری و رایانه > معرفی همکاران اداره فناوری 
معرفی همکاران اداره فناوری

 

محمد جواد عبدالهی

شماره تماس: 32142191

 

محسن خوشگفتار

شماره تماس :32142190

 

 

 

 

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده