صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > اداره فناوری و رایانه > معرفی مدیر فناوری 
معرفی مدیر فناوری

 

نام و نام خانوادگی: محبوبه طالبی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

تلفن تماس: 32142190

ایمیل: [email protected]

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده