صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > اداره پژوهش و کارآفرینی > معرفی مدیر پژوهش 
معرفی مدیر پژوهش

 

نام و نام خانوادگی:  علی یگانه فعال

میزان تحصیلات: دکتری شیمی و عضو هیات عمی دانشگاه پیام نور

شماره تماس:37179106

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده