صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > اداره دانش آموختگان > معرفی مدیر دانش آموختگان 
معرفی مدیر دانش آموختگان
نام و نام خانوادگی: لیلا اروجلو
تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی
شماره تماس: 32142133
ایمیل:  l.orojlo@qompnu.ac.ir 

 

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده