صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > اداره خدمات آموزشی و امتحانات > معرفی همکاران اداره آموزش 
معرفی همکاران اداره آموزش
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت آدرس ایمیل تلفن
علی سرمدی کارشناسی علوم تربیتی کارشناس مسئول [email protected]pnu.ac.ir 32142121
محمد صفری فر
کارشناس امتحانات [email protected] 32142130
ابراهیم پیران عادل کارشناسی روانشناسی کارشناس امتحانات [email protected] 32142131
زینب بخشایشیان کارشناسی ارشد کامپیوتر کارشناس آموزش [email protected] 32142129
فاطمه روحانی کاردانی زبان انگلیسی مسئول بایگانی f.rohani@qompnu.ac.ir 32142127
عاطفه تردست کارشناسی ارشد زمین شناسی  کارشناس آموزش
32142126
ولی سرمدی کارشناسی علوم تربیتی کارشناس آموزش [email protected] 32142128
سیدمحسن محدث قمی زاده کارشناسی حقوق کارشناس آموزش [email protected] 32142122
مهدی رحیمی کارشناسی علوم تربیتی کارشناس آموزش [email protected] 32142132
خانم براتی  کارشناسی ارشد  کارشناس آموزش   32142125
         
         

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده