صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > برنامه ریزی > فایل های موردنیاز 
فایل های موردنیاز

 

لیست ارائه دروس و جدول تطبیق سال تحصیلی 95-94دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته 

ایمیل اساتید را از فایل پیوست دریافت نمایید

فرم های کارورزی و کارآموزی

 

   دانلود : ایمیل_اساتید.xlsx           حجم فایل 86 KB
   دانلود : Doc6.pdf           حجم فایل 211 KB
   دانلود : Doc5.pdf           حجم فایل 236 KB
   دانلود : Doc3.pdf           حجم فایل 179 KB
   دانلود : Doc4.pdf           حجم فایل 172 KB
   دانلود : Doc2.pdf           حجم فایل 181 KB
   دانلود : Doc1.pdf           حجم فایل 210 KB
   دانلود : کارورزی1.pdf           حجم فایل 129 KB
   دانلود : کارورزی2.pdf           حجم فایل 112 KB

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده