صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > مرکز مشاوره > آموزش > کارگاه های آموزشی  > دانشجویان 
دانشجویان

  عنوان کارگاه


     محتوا

تعداد شرکت کنندگان

     مخاطب

       مدت

آموزش پيش از ازدواج


ارتقاي توانمندي فردي در انتخاب همسر و تشكيل خانواده موفق

100نفر           

    دانشجويان     

دوجلسه 8 ساعتی

مهارت های ارتباطی  وشناخت

ارتباط موثر

آموزش مهارت ارتباطی وشناخت ارتباط موثر

100نفر           

     دانشجویان

دوجلسه 8 ساعتی

وابستگي سالم ، وابستگي ناسالم         

آموزش صحيح وابستگي و ارتباط درست با جنس مخالف

50نفر            

    دانشجويان           

  8ساعت          

كاهش اضطراب امتحان

آموزش مهارت هاي شناختي و رفتاري براي مقابله با اضطراب

40نفر            

     دانشجويان          

6ساعت           

پیشگیری و درمان شکست عاطفی

راهکارهایی برای کنارآمدن با شکست عاطفی و تحمل قطع ارتباط

50نفر            

     دانشجويان           

                                               دو جلسه3 ساعتی

پیشگیری ،شناخت و درمان افسردگی

 

انواع افسردگی،پیشگیری از افسردگی ،علائم افسردگی در دانشجویان و درمان آن

 

40نفر            

     دانشجويان          

6ساعت           

 

چگونه همسر خود را انتخاب کنیم

آموزش معیارهای انتخاب همسر

50نفر            

     دانشجويان           

                                               دو جلسه3 ساعتی

افزایش رضایتمندی زوجین

آموزش مهارت زناشویی 60نفر      دانشجویان 4 ساعته

خانواده درمانگري


 

 

کارشناسان مرکز مشاوره

 

درمان رفتارهاي - سيستمي OCD


 

 

کارشناسان مرکز مشاوره

 

درمان خیانت های زناشویی


 

 

کارشناسان مرکز مشاوره

 

شرح حال گیری،علامت شناسی و مصاحبه


 

 

کارشناسان مرکز مشاوره

 

مصاحبه انگیزشی


 

 

کارشناسان مرکز مشاوره

 

رفتاردرمانی با  کودک


 

 

کارشناسان مرکز مشاوره

 

اجرا و نمره گذاری وتفسیرتست هوش وکسلر

 

 

کارشناسان مرکز مشاوره

 

آزمون بندر گشتالت


 

 

کارشناسان مرکز مشاوره

 

ارزیابی و  تشخیص اختلال در  کودکان

 

 

کارشناسان مرکز مشاوره

 

درمان سوگ در کودکان

 

 

 

کارشناسان مرکز مشاوره

 

فنون یادگیری و مطالعه(هدایت وبرنامه ریزی تحصیلی)

 

 

کارشناسان مرکز مشاوره

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده