صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > مرکز مشاوره > بهداشت روان > مشکلات رایج دانشجویان 
مشکلات رایج دانشجویان

 

♥جهت مطالعه مطالب ذیل، لطفا فایل مورد نظر را دانلود نمایید:

   دانلود : tanhaii.pdf           حجم فایل 278 KB
   دانلود : mariaj.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود : joratmandi.pdf           حجم فایل 322 KB
   دانلود : ezat_nafs.pdf           حجم فایل 274 KB
   دانلود : emtehanat.pdf           حجم فایل 213 KB
   دانلود : daneshgah.pdf           حجم فایل 286 KB
   دانلود : problems_with_others.pdf           حجم فایل 271 KB

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده