صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > مرکز مشاوره 
مرکز مشاوره

آدرس:دانشگاه پیام نور مرکز قم ،سایت پردیسان،ساختمان نور طبقه اول

تلفن:32142163-32142161

 

ایمیل:[email protected]

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده