صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
شرح وظايف مدير پژوهش و دبير شورا

شرح وظايف مدير پژوهشی (دبير شورای پژوهشی)

1-    اداره ی دفتر پشتيبانی تحقيقات و ارائه ی خدمات مربوط به آن شامل سفارش کتاب و مجله، هماهنگی و صدور معرفی نامه برای ارتباط با سازمانها، عقد قرارداد با دستگاهها، کمک به دانشجويان تحصيلات تکميلی برای انتخاب موضوع از ميان موضوعات اعلام شده توسط دانشگاه و ساير دستگاههای اجرايی.

2-    خدمات و نظارت بر قراردادهای پژوهشی اعضای هيأت علمی با دستگاههای اجرايی و ارسال فرمها جهت امضای رياست شورای پژوهشی استان

3-    دريافت فرمهای طرحهای پژوهشی اعضای هيأت علمی مربوط به طرح گرانت، طرح در شورای پژوهش، تعيين ناظر طرح و ساير تشريفات اداری تا اتمام اجرای طرحها

4-    تکميل پرونده، تأييد و ارسال درخواست پاداش مقالات اساتيد برای رييس شورای پژوهشی استان

5-    دريافت درخواستها و نيازها از اعضای هيأت علمی يا مصوبات شورای پژوهش برای برگزاری همايشها و کارگاهها و نظارت بر رگزاری آنها پس از تصويب شورای پژوهشی و تأييد رييس شورا

6-     نظارت بر استفاده ی اعضای هيأت علمی از اعتبار پژوهشی خود برای شرکت در همايشهای بين المللی و تشيل پرونده و ارسال برای صدور حکم و پرداخت هزينه ها

7-    تشکيل و اداره ی جلسات شورای پژوهش استان

8-    نظارت بر دفاتر پژوهشی مراکز و واحدهای تابعه ی استان

9-    طرح درخواستهای پژوهشی اعضای هيأت علمی در شورای پژوهشی استان و ابلاغ نتيجه به عضو

10-  طرح درخواستهای اعضای هيأت علمی در خصوص تمديد قرارداد يا ارتقا و پايه در شورای پژوهشی استان و ابلاغ نتيجه به عضو و مقاصد مربوطه

11-  برآورد بودجه ی پژوهشی استان و نظارت بر هزينه کرد آن

12-   تشکیل پرونده و اقدام برای پرداخت پاداش مقالات و اختراعات ثبت شده به نام دانشگاه پيام نور توسط دانشجويان

13-  ارائه ی گزارش فعاليتها به رييس شورای پژوهشی استان

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 24899
 بازدید امروز : 1526
 کل بازدید : 35356044
 بازدیدکنندگان آنلاين : 16
 زمان بازدید : 0.5625
دانشگاه پیام نور مرکز قم|نقشه سایت|تماس با دانشگاه|راهنمای کاربران سایت
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم