صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > مدیران گروه > فني و مهندسي 
فني و مهندسي

مدیر گروه فنی و مهندسی: مهندس محمد تاری

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر نرم افزار

پست الکترونیک : [email protected]

سامانه پیامک : 10002537179145

تلفن تماس : 02537774144

سامانه پرسش و پاسخ : ورود به سامانه

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده