• مکان برگزاری امتحانات پایان نیم سال 3962
  مکان برگزاری امتحانات پایان نیم سال 3962

 • ارزشیابی اساتید
  دانشجویان از تاریخ 28/1/97 لغایت 5/3/97 با مراجعه به سامانه‌ی گلستان نسبت به ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید خود اقدام نمایند.

 • برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل و بررسی داستان کوتاه ایرانی 1
  قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه

 • برگزاری دوره آموزش های آزاد
  برگزاری دوره های جدید و کاربردی در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه پیام نور استان قم

 • انتخاب پیام نور
  پیام نور دانشگاه برتر

 • 4060
  سامانه 4060

 • مهم
  انتخاب مرکز مشاوره

خدمات آموزشاخبار امتحاناتبرگزاری کلاساخباردانشجويياخبارفرهنگی

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده