• ثبت نام اعتکاف رمضانیه آغاز شد.
  ...

 • فهرست اسامی دروسی که آزمون آنها به صورت «کتاب باز» انجام می شود، جهت استحضار اعلام می گردد.
  فهرست اسامی دروسی که آزمون آنها به صورت «کتاب باز» انجام می شود، جهت استحضار اعلام می گردد.

 • اطلاعیه بسیار مهم خدمات آموزشی درخصوص انتخاب واحد نیم سال 3952
  اطلاعیه بسیار مهم خدمات آموزشی درخصوص انتخاب واحد نیم سال 3952

 • شناسایی نخبگان
  ...

 • ثبت نام در مسابقات قران
  شرکت در بیست و یکمین دوره جشنواره قرآن و عترت

 • ارزشیابی
  ارزشیابی اساتید از طریق سایت گلستان از تاریخ 4/2/96 لغایت 2/3/96

 • قابل توجه دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه
  شرایط بن کارت دانشجویی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اخبار امتحاناتخدمات آموزشبرگزاری کلاساخباردانشجويياخبارفرهنگی

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده