• احراز رتبه اول پیام نور
    دانشگاه پیام نور بین دانشگاههای جامع کشور موفق به دریافت رتبه اول آموزش شد.

  • عکس
    عکس زیبا

  • سال 94
    سال نو

خدمات آموزشاخبار امتحاناتاخبار عمومیاخبار فرهنگياخباردانشجويي

قم،میدان جهاد،میدان امام زاده سید علی ، خیابان 60 متری شهدای پست،صندوق پستی: 37185-311،دورنگار: 7780138 ، پست الترونیکی: info@qompnu.ac.ir
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده