• مرکز مشاوره
  انتخاب مرکز مشاوره

 • افتتاح پارکینگ دانشجویی
  رییس دانشگاه پیام نور مرکز قم از راه اندازی پارکینگ دانشجویی داخل محوطه دانشگاه پیام نور مرکز قم-پردیسان خبر داد

 • زمان تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان ورودی نیم سال بهمن 94
  زمان تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان ورودی نیم سال بهمن 94

 • دریافت کارت دانشجویی
  دانشجویان محترمی که پرونده فیزیکی تشکیل داده اند ، جهت دریافت کارت دانشجویی به قسمت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز قم (پردیسان) مراجعه نمایند.

 • پیام مرکز مشاوره
  مرکز مشاوره

خدمات آموزشاخبار امتحاناتبرگزاری کلاساخباردانشجويياخبارفرهنگی

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده